Nowe oblicze firmy

DG – INWEST FINANSE Sp. z o.o. jako broker finansowy doradza klientom już  od 20 lat, oferując gamę produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Pod logo DG-INWEST funkcjonuję ogólnopolska sieć biur obsługi klienta. Umowy z klientami zawierane są zarówno w placówkach, jak i w siedzibie klienta. Dzięki mobilnej sieci sprzedaży doradca jest w stanie dotrzeć do osoby zainteresowanej w zaledwie w dwie godziny.

Mamy mocną pozycję już w całym kraju, ciągle ją rozbudowując. Teraz powstały pierwsze punkty poza granicami kraju min. w Londynie w  Anglii oraz we Lwowie na Ukrainie. Wymagania jakie stawiamy przyszłym partnerom są niewielkie gdyż dzięki wyspecjalizowanemu modelowi współpracy opartego o dedykowany program DG CRM,  franczyzobiorcy pracują bezpośrednio z centralą DG – INWEST a każdy wniosek ma swojego analityka w centrali i wspólnie są podejmowane decyzję o optymalnym rozwiązaniu finansowym dla klienta. 

 • Kantor internetowy

  Zarejestruj sięLogowanie  
   
  PRZELEWY EKSPRESOWE

  transfer one day  
  PRZELEWY ZAGRANICZNE

  INNE BANKI koszt przelewu
  EUR 3 PLN
  CHF, USD, GBP 5 PLN
 • BIK

Informujemy, że otrzymaliśmy dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu: „Wzrost konkurencyjności DG-INWEST Finanse Spółka z o.o. na rynku krajowym poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001” – umowa nr 13.12-UDA-RPLU.01.07.00-06-042/13 z dnia 12.11.2013.

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”